Zápisky podivné a ještě podivnější...

Jak zapisovat css?

Za čas, který se css používá se vyvinulo mnoho způsobů jeho zápisu a nemůžeme s jistotou a objektivně říci, jaký z těchto zápisů je lepší, neřku-li správný.

Prvním klasickým způsobem je zápis css pod sebou s odsazenými závorkami. Tento způsob zápisu css jsem nikdy nepoužíval, ač je pravděpodobně nejrozšířenější ze všech základních způsobů.


#content {
   padding: 10px;
   color: #ff0000;
   font-size: 1.0em;
   }

Druhý je jeho jednoduchá modifikace akorát první závorka je odsazena na další řádek. Tímto způsobem jsem dříve css zapisoval.

#content
   {
   padding: 10px;
   color: #ff0000;
   font-size: 1.0em;
   }

Další, již novější zápis je řádkový. Tento způsob používám nyní a plně mi vyhovuje svou mezitřídovou a mezielementovou přehledností. Pravda orientace v samotné jedné třídě je složitější, ale na to si zvyknete.

#content {padding: 10px; color: #ff0000; font-size: 1.0em;}

Samozřejmě toto je naprostý základ a dál se může text css dělit na různé řádky, kód se člení podle příbuzných elementů, řádky se vynechávají, odsazují. Mohou se taky odsazovat podtřídy pokud je to například:

#content {width: 500px;}
   #content ul {float: left; width: 300px;}
      #content ul li {color: #ff0000;}

Prostě nevyčerpatelná zásobička kódové kreativity, která vám (když nic jiného)usnadňuje (nebo taky někdy ztěžuje) orientaci v css kódu.