Zápisky podivné a ještě podivnější...

Diamond-square algorithm aneb náhodný terén

Jelikož jsem jeden z těch Fantasy world builder bláznů, tedy z lidí, kteří si vytvářejí svůj vlastní nezávislý fantasy svět, tak mě neberte až zas tak vážně. Moje mánie dospěla ve spojení s mým pseudo studiem geografie až tak daleko, že chci mít opravdu dobré a reálné mapy tohoto mého světa. Naskýtá se hned vícero problémů a otázek. Kdo mapy vymyslí, kdo je nakreslí, kolik jich bude potřeba k pokrytí známého světa, jak budou podrobné... a mnoho dalších. Jelikož jsem člověk od přírody líný, nehodlám se ručně babrat s mapami v měřítku 1:50,000 a raději jsem začal pátrat po možnosti náhodného generování terénu. Takových možností jsem našel spousty, dokonce i mnoho hotových programů, ale žádný mi úplně nevyhovoval a tak jsem si řekl, že si ten základ udělám sám.

Nejlepší se mi na to zdála metoda diamanto čtvercového algoritmu. Ten se skládá s následujících částí:

  • Máme 4 rohy čtverce s určenými (nebo náhodnými) výškami
  • V první polovině iterace veprostřed mezi těmito 4mi body vytvoříme další bod, který bude mít výšku průměru bodů rohových + náhodný koeficient
  • V druhé polovině iterace doplníme body do pravidelné čtvercové sítě, při zachování předchozího (průměrového) postupu

diamond square algorithm


<?php

// základní proměnné

$rozmer "16"// + 1 (protože pole začíná od 0)
  
$min "-1";
$max "1";
  
$uzel1 "1"// uzly první poloviny iterace
$uzel2 "4"// uzly druhé poloviny iterace
$pocet_uzlu "4"// pseudocelkový počet uzlů

$pocet_iteraci "4";
$iterace "1";


// rohy čtverce mají přiděleny hodnoty,
// lze samozřejmě přidělovat i náhodně

$pole[0][0] = "1";
$pole[$rozmer][0] = "2";
$pole[0][$rozmer] = "3";
$pole[$rozmer][$rozmer] = "4";


// funkce pro pseudo náhodné výšky uzlů

function soucet($pole1$pole2$pole3$pole4$min$max)
  {
  if(
$pole1 == "" or $pole2 == "" or $pole3 == "" or $pole4 == "")
    {
    
$delitel "3";
    }
  else
    {
    
$delitel "4";
    }
  
  
$soucet_poli round((($pole1 $pole2 $pole3 $pole4)
                      /
$delitel)+rand($min,$max), 2);
  
  return 
$soucet_poli;
  }

while(
$iterace <= "$pocet_iteraci")
  {

  
// nejprve musíme zjistit počet uzlů 1. části iterace

  
if($iterace == "1")
    {
    
$uzel1 $uzel1;
    }
  else
    {
    
$uzel1 4*$uzel1;
    }

  
// souřadnice prvního uzlu 1/2 dané iterace

  
$x1 = ($rozmer/sqrt($uzel1))/2;
  
$y1 $x1;
  
$jump 2*$x1;
  
  
  
// projede možné souřadnice pro 1/2 iterace
  
  
$pocet_uzel1 "1";
  
  while(
$pocet_uzel1 <= "$uzel1")
    {
    if(
$pole[$x1][$y1] == "")
      {
      
$pole[$x1][$y1] = soucet($pole[$x1-($jump/2)][$y1-($jump/2)], 
                               
$pole[$x1+($jump/2)][$y1-($jump/2)], 
                               
$pole[$x1-($jump/2)][$y1+($jump/2)], 
                               
$pole[$x1+($jump/2)][$y1+($jump/2)], 
                               
$min$max);
      
      
$pocet_uzel1++;
      }
    
    
$x1 $x1 $jump;
    
    if(
$x1 >= "$rozmer")
      {
      
$y1 $y1 $jump;
      
$x1 $jump/2;
      }
    }  
// následující počet uzlů v 2. části iterace je
  // součet uzlů předcházejících - 1

  
$uzel2 = ($pocet_uzlu $uzel1) - 1;

  
$x2 $rozmer/(pow(2$iterace));
  
$y2 0;
  
$jump $x2;

  
// projede možné souřadnice pro 2/2 iterace

  
$pocet_uzel2 "1";
  
  while(
$pocet_uzel2 <= "$uzel2")
    {
    if(
$pole[$x2][$y2] == "")
      {
      
$pole[$x2][$y2] = soucet($pole[$x2][$y2-$jump], 
                               
$pole[$x2-$jump][$y2], 
                               
$pole[$x2+$jump][$y2], 
                               
$pole[$x2][$y2+$jump], 
                               
$min$max); 
      
      
$pocet_uzel2++;
      }
    
    
$x2 $x2 $jump;
    
    if(
$x2 "$rozmer")
      {
      
$y2 $y2 $jump;
      
$x2 0;
      }
    }

  
$pocet_uzlu $pocet_uzlu $uzel1 $uzel2;

  
$iterace++;
  }
  

// nakonec získaná data vypíšeme do sloupců pod sebou
  
$x "0";
$y "0";

while(
$y <= "$rozmer")
  {
  
  while(
$x <= "$rozmer")
    {
    
    
$x_zobraz $x;
    
$y_zobraz $y;
    
$pole_zobraz $pole[$x][$y];
    
    echo 
"$x_zobraz $y_zobraz $pole_zobraz<br/>";
        
    if(!
$pole[$x][$y])
      {
      echo 
"&nbsp;";
      }
        
    
$x++;
    }
      
  
$x "0";  
  
$y++;
  }

?>

Ukázky z výstupů:
diamond-square-algorithm1.png
diamond-square-algorithm2.jpg